Nově na PHP7 a s UTF8

Bloxxy jsem si přepsal do PHP7 – čest hodinám stráveným v dokumentaci PHP a hledáním příkazových náhradníků k PHP 4. Kompletně jsem to tu přeoral do UTF-8. Ne, že byste to jako čtenáři nějak poznali, ale má radost je nezměrná.

Dále bude pokračovat zvelebení šablon a nasazení responze. Ne, že by to někdo očekával, ale proč ne, že? ;-)

Sobota 15. září 2018 - 21:24 - Trvalý odkaz - Komentáře

Archiv tohoto blogu