Tichošlápkovské stripy

Aby bylo možno jednotlivé stripy komentovat, byl založen tento "weblog", který bude sloužit více jako hodnotící komise. Moc nového se tedy nedovíte, ale na druhou stranu se snad zasmějete. Slušné komentáře a návrhy vítány!

Jan Amos Asimov

Jan Amos Asimov

Neděle 12. června 2005 - 16:35 - Trvalý odkaz - Komentáře

Archiv tohoto blogu