Úspěšná reklamace služby CDMA

Reklamoval jsem písemně výpadky CDMA a jednotlivých služeb (WWW, mail, ICQ, …), které dělaly v minulých týdnech mnoha uživatelům vrásky. Krom omluvného dopisu, jehož kopie jsem viděl i jinde (mění se jen adresa užovatele, telefonní číslo a datum vyřízení), jsem obdržel i slevu 435,- Kč bez DPH na další zúčtovací období.

Eurotel se v mém případě chytil za nos a doufám, že v lidském přístupu bude pokračovat. Pokud máte problémy, nebojte se ozvat, ale čiňte tak písemnou formou. Adresa je uvedena na každé faktuře.

Všechny zaznamenané výpadky nahlašujte na telefonním čísle 800 33 00 11, aby byla reklamace podložena záznamy infolinky.

Středa 23. února 2005 - 12:57 - Trvalý odkaz - Komentáře

Normální je nekouřit

Přečetl jsem si příspěvek o kouření. V něčem souhlasím, v něčem ne.

S cigaretou jsme se nenarodili – normální je tedy nekouřit. Kouřit je svobodné rozhodnutí jedince a proto by neměl rozhodovat za ostatní (a "nutit" je vdechovat svou cigaretu).

Když mám kam poodejít, konflikt nevyvolávám. Kuřák by měl být také natolik všímavý, aby šel kouřit od skupinky nekuřáků.

Vadí mi kouř a vadí mi, že mnozí kuřáci jsou sobečtí a arogantní. Kouří při obědě v restauraci, kouří uprostřed dětí čekajících na autobus do školy. A když si za jízdy zapálí řidič autobusu, tak to už musí jít tolerance stranou.

Snažím se být tolerantní. Snažím se řídit pravidlem: „Chceš kouřit? Kuř si, ale nenuť mě to dýchat.“

Nevím o žádné restauraci, kde bych nebyl po odchodu cítit dehtem. To nedává mnoho příležitostí posedět s přáteli na „zdravém vzduchu“ někde ve městě.

Kouřit zkrátka normální není. Je to jen společností tolerovaná slabost, závislost na povolené droze.

Středa 16. února 2005 - 11:57 - Trvalý odkaz - Komentáře

Archiv tohoto blogu